Home/SOCIETE, TOMOND/Lettre ouverte adressée à la Mairie de Thomonde

Lettre ouverte adressée à la Mairie de Thomonde

Pou : Majistra BERNADEAU Matheus

OBJÈ: Rekòmandasyon 

Mesye Majistra,

VEDETH voye yon kokennchenn konpliman pou ou pou angajman w pran e jefò w ap deplòtonnen pou w  rive chanje eskanp figi vil Tomond. Anverite Majistra, menm  rèv chanjman sa a, se menm li menm nan k ap viretounen nan lòlòy chak manm VEDETH. Se pou rezon sa a,  VEDETH gonfle vwa l ak vwa anpil lot sitwayen ki santi yo konsène, pou  atire atansyon w sou pwoblèm dlo a espesyalman sou eta malouk larivyè Tomond ye jounen jodia.

Apre yon petisyon ki rive reyini plis pase 150 siyati moun kap viv nan komin nan e menm sila ki nan peyi etranje yo ; nou pran konsyans e regrete sitiyasyon sa a kap vin pi grav si n pa poze yon aksyon prese prese. Apre founi je gade, nou wè li nesesè pou n fè w yon rekòmandasyon nan enterè tout komin nan.

Majistra, pou kantite rekòt kafe ou genyen, nou pa pi byen plase pase w pou n ta vin rakonte w kouman larivyè Tomond  te yon siwoloja nan dis (10) lane ki pase yo. Men kanmenm n ap rafrechi memwa w sou kouman sa te ye. N ap raple w, moun tout kote, te konn vin klawonnen larivyè Tomond lan ki te konn gen dlo lesèk tankou lepli. Gwo basen, bèl galèt wòch, bèl play sab, gwo pye bwa ak frechè agogo, se sa nou pa t manke.  Moun Tomond te konn jwenn dlo pou sèvi lakay, pou bay bèt, e pou awouze plantasyon yo.

Majistra, se vre ou te ka pa t konn al nan ti joune bò larivyè a, men w  te ka konn tande  kouman tout lekòl, asosiyasyon jèn ak  legliz te konn di kouman sa te bon. Ebyen, Majistra, jodi a nou sou bit pou n pèdi tout bèl bagay sa yo kote konsekans yo ap grav anpil, paske dlo se lavi. Majistra, manm VEDETH yo pap kwaze bwa ap gade degrenngolad larivyè nou an.

            Poutèt sa, VEDETH, CASCUDE ak plis pase 150 sitwayen nan TOMOND ki siyen petisyon an mande w, prese prese, pou w pran yon arete kominal pou w kanpe tout aktivite piyay, dezod ak esplwatasyon ilegal k ap fèt nan rivyè Tomond la. Mezi sa a ap pèmèt nou evite plis dega epi remanbre rivyè a san pèdi tan. Ansuit, nou mande w majistra pou mete sou pye yon kanpay rebwazman, ak sansibilizasyon pou anpeche moun yo koupe bwa nan tèt sous nou yo.

Pandan popilasyon an ap tann repons ak demann sa yo, nou voye yon salitasyon patriyotik pou ou ak tout rès manm katèl w ap dirije a.

Moun ki siyen : 170 siyati

                                   

 

LAISSEZ UN COMMENTAIRE
By | 2017-08-23T14:10:26+00:00 23/03/2017|SOCIETE, TOMOND|

About the Author:

Leave a Reply