Home/idées et opinions, SOCIETE/M santi m ta fout Leta a yon kout Woch ! Kote Zokiki, Kote Kantav, Kote Patrice Dumond, Kote yo?

M santi m ta fout Leta a yon kout Woch ! Kote Zokiki, Kote Kantav, Kote Patrice Dumond, Kote yo?

Kiyès sou paj mwen an ki byen ak senatè Zokiki, miche te bloke m akoz yon zen politik. Misye Cantave tou wi, si nou nan kontak li. Jan 2 senatè sa yo ap mache klèwonnen yo vle pou Leta pwoteje lanfanmi kont tout fòm depravasyon moral ! Yo pa okouran sa k pase nan Kanaval Okay la ? A, mwen manke bliye Paul Patrice Dumont alyas PP…

Lè se ti malere ki anonse festival Masimadi, tout zotobre pran radyo, yo mobilize lopinyon piblik pou di non. Men, kou se Martelly k’ap sal tout sosyete a ak 400%…pandan pèp la ap ri, aplodi, fè koral yon pa ; epi Madan m nan ak tout mari li ap ri, danse, souke tchatcha yon lòt pa, tout flibisye Bisantnè yo gen amidal…

Kot paran ki pa vle tchovi yo frekante vakabon grenn sal yo, ki pa vle pitit yo danse mizik vodou, yo di se bagay moun sal. Ki pa vle yo patisipe nan voksal gede k’ap simen gouyad, vomi betiz sou moun yo ! Apa tout vale lang yo kou se Sweet-Micky ! Rete…

Kot pè, pastè, monseyè, ak pil ak pakèt kretyen ki toujou prè pou yo kondane gouyad piblik malere ak malerèz yo ? Kot bann feminis ipokrit yo, Òganizasyon fanm ak ministè fanm ki toujou prè pou fè mach atistik ak senbolik pou denonse vyolans vèbal tiblòdè ap fè nan lari sou pokoko medam yo, sitou lè sa byen bonbe n’on kolan ? Kot medam Nègès Mawon yo ? Yo pa tande sa k pase Okay ?

Kot prezidan Repiblik la mezanmi, ak tout Premyè dam nan, lalwa di ki la pou voye je sou fanmi yo, veye pa gen okenn zak ki pote atent « à la pudeur publique », ni ki ale nan sans « character assassination », jan mesye a te renmen di sa pandan Kanpay la !

Kot majistra komin yo ? Kot zotobre lajistis yo, otorite lapolis yo ? Kot patwon medya yo ? Kot bawo avoka yo ?

Brèf, mezanmi, kot sosyete a…

P.S Sanble tout moun gentan janbe Chili, mwen sèl ki nan dezè a ! Afòs m jape, sanble m pran eko pwòp vwa m pou vwa lòt moun ! Di m sa k pase non mezanmi, si m pa pou kò m nan rak la, pami yon bann bèt sovaj…

 

LAISSEZ UN COMMENTAIRE
By | 2017-08-23T12:04:32+00:00 03/03/2017|idées et opinions, SOCIETE|

About the Author:

Leave a Reply